martes, 3 de marzo de 2009

my favourite food

I like pizza
I like hamburguer
I like bananas

I don't like onion
I don't like tomato
I don't like mushrooms

No hay comentarios: